O udruženju

Poslovno udruženje hladnjača Srbije

Poslovno udruženje hladnjača Srbije okuplja domaće proizvođače duboko zamrznutih biljnih proizvoda, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblasti unapređenja proizvodnje, prerade i plasmana voća, zastupanja interesa pred nadležnim državnim organima i trećim licima, zajedničkog nastupa na domaćem i inostranom tržištu i razvoja jedinstvenog informacionog sistema.

Udruženje okuplja preko 30 (trideset) članova koji ukupno imaju skladišne kapacitete veće od 60.000 t (šezdeset hiljada tona), a ukupna godišnja proizvodnja i prerada daleko premašuje 100.000 t (sto hiljada tona).

Svi proizvodni kapaciteti naših članova su u funkciji tokom cele godine – uvek na rapolaganju kupcima.

Udruženje je osnovano 2004. godine u Beogradu.

Naše aktivnosti

Poslovno udruženje hladnjača Srbije aktivno radi na konsolidaciji industrije u Srbiji kroz jačanje kapaciteta Udruženja za profesionalno upravljanje i unapređenje njegove onlajn vidljivosti, diversifikaciju izvoza, razmenu znanja među članovima o globalnim trendovima u vezi sa proizvodima visoke vrednosti i razvoj održivog rešenja za hronični nedostatak kvalifikovanog ljudstva.

Ove aktivnosti podržava USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu.

Bezbednost pre svega

Svi članovi Udruženja se strogo pridržavaju svih zakonskih akata koji uređuju bezbednost hrane i nastoje da proizvodnju usaglase s visokim zahtevima svetskih privatnih standarda.

Kako bi osigurali bezbednost hrane u celom lancu proizvodnje („od njive do trpeze“), članovi Udruženja rade na stalnom unapređenju poljoprivredne proizvodnje na gazdinstvima svojih proizvođača (dobavljača) – pružanjem stalne stručne podrške, pre svega savetima za kontrolisanu upotrebu sredstava za zaštitu bilja (bilo da se radi o konvencijalnoj, organskoj ili integralnoj proizvodnji), obezbeđivanjem inputa, nadzora nad proizvodnjom, kontrolom higijenskih praksi i sl.

Svi članovi Udruženja preduzimaju sve potrebne mere kako bi svoju proizvodnju održavali na optimalnom nivou, čime se obezbeđuje bezbednost hrane, zaštita životne sredine i dobrobit radnika.