СТРЕЛА д.о.о.

Предузеће СТРЕЛА д.о.о. је основано 1991. године и бави се откупом, прерадом и продајом, углавном извозом воћа и шумских печурки. Наш производни погон се налази у Лесковцу (Доње Синковце).            Осим што СТРЕЛА д.о.о. набавља сировину од поузданих добављача са којима има дугогодишњу сарадњу, део сировине производи и на свом газдинству чиме је контрола квалитета у примарној производњи подигнута на виши ниво. Тренутно имамо више од 150 хектара засада, а у плану је да се наше газдинство шири.
У свом асортиману имамо неколико група производа: замрзнуто култивисано воће (јагода, малина, купина, шљива, вишња); замрзнуто шумско воће (шумска купина, шумска боровница, шумска јагодица, шипурак, трњина и др); свеже воће (шљива и др); свежа шумска печурка (лисичарка и вргањ); замрзнута, сува и саламурена шумска печурка (лисичарка, вргањ, боровњача, црна труба и др); готови производи – ајвари и паковане суве печурке.

Лебански пут 15, Доње Синковце, 16000 Лесковац, Србија   00 381 16 244 011 [email protected] www.strelafunghi.com  

FSSC 22000, GlobalG.A.P. + G.R.A.S.P., Oрганска производња

1.750 тона

Складишни капацитет хладњаче

-

Годишњи капацитет прераде