О удружењу

Пословно удружење хладњача Србије

Пословно удружење хладњача Србије окупља домаће произвођаче дубоко замрзнутих биљних производа, ради остваривања заједничких циљева у области унапређења производње, прераде и пласмана воћа, заступања интереса пред надлежним државним органима и трећим лицима, заједничког наступа на домаћем и иностраном тржишту и развоја јединственог информaционог система.

Удружење окупља преко 30 (тридесет) чланова који укупно имају складишне капацитете веће од 60.000 т (шездесет хиљада тона), а укупна годишња производња и прерада далеко премашује 100.000 т (сто хиљада тона).

Сви производни капацитети наших чланова су у функцији током целе године – увек на раполагању купцима.

Удружење је основано 2004. године у Београду.

Наше активности

Пословно удружење хладњача Србије активно ради на консолидацији индустрије у Србији кроз јачање капацитета Удружења за професионално управљање и унапређење његове онлајн видљивости, диверсификацију извоза, размену знања међу члановима о глобалним трендовима у вези са производима високе вредности и развој одрживог решења за хронични недостатак квалификованог људства.

Ове активности подржава УСАИД-ов Пројекат за конкурентну привреду.

Безбедност пре свега

Сви чланови Удружења се строго придржавају свих законских аката који уређују безбедност хране и настоје да производњу усагласе с високим захтевима светских приватних стандарда.

Како би осигурали безбедност хране у целом ланцу производње (од њиве до трпезе“), чланови Удружења раде на сталном унапређењу пољопривредне производње на газдинствима својих произвођача (добављача) – пружањем сталне стручне подршке, пре свега саветима за контролисану употребу средстава за заштиту биља (било да се ради о конвенцијалној, органској или интегралној производњи), обезбеђивањем инпута, надзора над производњом, контролом хигијенских пракси и сл.

Сви чланови Удружења предузимају све потребне мере како би своју производњу одржавали на оптималном нивоу, чиме се обезбеђује безбедност хране, заштита животне средине и добробит радника.