Заједно чувамо
свежину

Пословно удружење
хладњача Србије

Пословно удружење хладњача Србије окупља домаће произвођаче дубоко замрзнутих биљних производа. Наш заједнички циљ је унапређење производње, прераде и пласмана воћа, заступање интереса чланова, снажнији наступ на домаћем и иностраном тржишту и развој јединственог информaционог система.

Преко тридесет наших чланова укупно има складишне капацитете веће од шездесет хиљада тона, а укупна годишња производња и прерада далеко премашује сто хиљада тона. Ови производни капацитети наших чланова су на раполагању купцима током целе године, а наши чланови предузимају све потребне мере како би своју производњу одржавали на оптималном нивоу и обезбедили безбедност хране, заштиту животне средине и добробит радника.

Капацитети удружења

30

Број чланова

60.000т

Складишни капацитет

100.000т

Годишња производња и прерада

Чланови удружења

< >

Адреса удружења

Пословно удружење хладњача Србије

Париске комуне 23

11070 Нови Београд